Megválasztották a Koptok 118-ik pápáját.

Ország: 
Egyiptom

A 18 millió keresztényt számláló egyiptomi kopt ortodox egyházban az elmúlt vasárnap megválasztották a 118. pápát, az előző pápa bizalmasát, Tawadros püspököt. A képen az időközi pápai feladatokat ellátó Bakhomious püspök tartja magasra az új pápa nevét közhírré tévő papírlapot.


A Fehér Ház is gratulál
 
Obama elnök még a vasárnapi pápaválasztást követően gratuláló táviratot küldött azt új kopt pápának és az Egyiptomi Kopt Egyház vezetésének. Olyan időben kezdi meg szolgálatát az új pápa, amikor a kisebbségben élő keresztény közösséget naponta érik komoly kihívások, olykor véres támadások, de napi diszkrimináció is a muzulmán többség részéről.  Órákkal az elnöki gratuláció előtt szent mise keretében választották meg az egyház 118. pápájává Tawadros püspököt, akinek szolgálati helye a Nílus-parti El Beheira. A Fehér Ház szóvivője, Jay Carney kijelentette: az USA bizalommal tekint az új pápa tevékenysége elé, amit bizonyára az egységtörekvés, a tolerancia és a vallásközi párbeszéd szorgalmazása fog áthatni. Egyúttal emlékeztetett arra, hogy az új pápa nagy kihívások között kezdi meg tevékenységét. Az USA nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az új egyházfő is mindent megtegyen a vallási béke és a különféle hitek hívei közötti kölcsönös tisztelet fenntartása érdekében.
 
 
 
image
 
Ki az új kopt pápa?
 
Az új pápát II. Tawadros néven november 18-án szentelik fel és iktatják be a legmagasabb kopt egyházi tisztségbe, pontosan nyolc hónappal az előző pápa, III. Shenouda halála után, aki 40 évig vezette az egyházat. A most hatvan éves új kopt pápa bizalmasa volt elődjének, illetve az ügyvezető pápának, Pachomius püspöknek.  A pápaválasztó misén – hagyományoknak megfelelően - egy bekötött szemű gyermek húzta ki az új pápa nevét tartalmazó papírlapot az arra elhelyezett kristályvázából, amibe a három pápajelölt nevét tartalmazó papírlapokat helyezték. A másik két jelölt között az egyik püspök volt, egyikük Rafael püspök Kairó központjából, a másik Rafael Ava Mina szerzetes, az alexandriai St. Mina kolostorból - jelenti az Egypt Independent hírügynökség.
Az eredeti nevén Vagih Sobhi Baki Soliman 1952. november 4-én született a Nílus-deltában fekvő Mansoura városkában, ahol édesapja agrármérnök volt. Két nővérével és a szülőkkel Sohag városba költöztek, itt tanult. Damanhur városban lépett kopt iskolába, itt kezdődött el vallásos neveltetése. Itt lett később iskolaigazgatója az egyik legnagyobb egyházi középiskolának. 1975-ben az alexandriai egyetemen gyógyszerész diplomát szerzett. 1983-ban szentelték pappá. 1986-ban elhatározta, hogy szerzetesi életet fog élni, belépett tehát a Szent Pishoy Kolostorba. 1988-ban szentelték szerzetessé. 1997-ben pedig püspökké ordinálták Beheiraban. 1999-ben újabb diplomákat szerez Szingapúrban: üzleti adminisztrátor és keresztény nevelés szakból. 12 könyvet írt a keresztény teológia különféle témaköréből. Igen fontosnak tartja, hogy az egyiptomi gyermekeket előítélet mentesen neveljék az iskolákban. Nagy hangsúlyt helyez a fiatal nemzedékek vallásos nevelésére is.
 
image
 
Muszlim nyomás közepette a jövőért – közel 2000 év tapasztalatával
 
A kopt egyházi törvény 1957-ben kimondta, illetve választási szabályként rögzítette, hogy a pápát a következők választják: a püspökök, a mai és a korábbi kopt egyházi kabinet tagjai, törvényhozók, kopt nemesek és előkelőségek, kopt újság-, és kiadó tulajdonosok.  Az általános hangulatot és elvárást a pápával kapcsolatban a 27 éves Peter Nasser így fogalmazta meg: „A jelenlegi helyzet Egyiptomban nagyon ingatag, bizonytalan. Remélhetőleg a hivatalba lépő új pápa megismerteti a kopt keresztények súlyos gondjait a nagyvilággal”. A fiatal kopt keresztény hozzátette még: a mostani elnök, a Muszlim Testvériséget képviselő Mohammed Morsi és kormánya a kisebbségek irányában nem kellőképpen toleráns. Yousef Sidhom, a vezető kopt újság kiadója így fogalmazta meg a bizonytalan helyzetet: meglehetősen gyengék az egyiptomi törvények a kisebbségek védelmében, ezért nem tudni, mi vár ránk. Az adminisztráció pápai teendőket átmenetileg ellátó Bakhomious nem hallgatta el elégedetlenségét Morsi kabinetjének a tevékenységével kapcsolatban. Ebben a kormányban a 18 milliós kopt közösségből mindösszesen egyetlen keresztény kapott állami főhivatalt. Nem lesz könnyű a fanatikus muszlim túlsúlyban, a nagyon hullámzó tengeren az egyház hajóját kormányozni. Egyben viszont biztosak és bizonyosak lehetnek! Az egyház jelképében, a kopt kereszt körül olvasható hitvallástételben ma és holnap is bízhatnak. Ez így hangzik: Jézus Krisztus Isten Fia. Ő megsegítette, életben tartotta őket Márk evangélista egyházalapító szolgálata óta, a Krisztus utáni 42-43. évet követő csak nem két évezredben oly sok hányattatás, oszmán és muszlim nyomás, véres üldözések ellenére és közepette is. Ez nem lesz, nem lehet másként a jövőben sem.