Szabadon engedték a halálra ítélt lelkészt

Ország: 
Irán

Az igazságosság és a törvényesség győzelme! – jelentette ki a szabadon bocsátás hírére a Világméretű Keresztény Szolidaritás (CSW) nevű szervezet elnöke, Mervyn Thomas. A több mint ezer napon át hite miatt bebörtönzött, majd kötél általi halálra ítélt protestáns lelkészt szeptember 8-i bírósági meghallgatása után helyezték szabadlábra. A képen éppen fiai köszöntik édesapjukat rózsákkal, a háttérben örömkönnyekkel küszködő felesége és családtagjai, rokonai láthatók.

A rendkívüli hírt az iráni hatóságok mellett az Emberi Jogok Nemzetközi Társasága (IGFM), valamint a Világméretű Keresztény Szolidaritás (CSW) nevű szervezet, s német hírügynökségek is megerősítették. Az utóbbi hónapokban politikusok, különféle egyházak vezetői, emberjogi szervezetek és sok millió keresztény hívő imádsága, meg az iráni kormányhoz küldött közel 2 millió e-mail, twitter sürgette a protestáns lelkész szabadon bocsátását.

 

 „Köszönöm mindenkinek az imákat!”

Ez volt az első nyilvánosan elhangzott mondata a szabadlábra helyezett lelkésznek, közvetlenül a börtön elhagyása után. Hogy emellett mi minden kavaroghatott lelkében? Azt csak Szabadító Jézusa és mennyei Ura tudhatja egyedül. De  Nadarkhani lelkész megköszönte a világméretű keresztény támogatást és közbenjárást Istennél, meg azoknál, akik a szörnyű ítéletet meghozták. 2009. október 13 óta rács mögött élte napjait a keresztény házi gyülekezeteket alapító, majd gondozó missziói lelkületű fiatal (35 éves) lelkipásztor, miközben otthon felesége és két serdülő fia sírt és imádkozott a testvéri közösséggel együtt a férj és édesapa szabadulásáért. Az USA elnöke éppúgy felemelte szavát érte, mint a német kancellárasszony vagy külügyminiszter. Németországban tavasszal külön Nadarkhani-vasárnapot is tartottak érte.

 

„Gratulálunk az iráni igazságszolgáltatásnak”

Youcef Nadarkhani lelkészt szeptember 8-án reggel állították elő a bíróságra, ahol közölték vele, hogy az ellene hozott vádat és így az ítéletet elejtették, semmisnek tekintik. Ezernél is több börtönnapját szülővárosa, Rasht börtönében töltötte, ami külön lelki tehertételt, de egyben különös vigasztalódást is jelentett neki. Szabadon bocsátásának hírére a Világméretű Keresztény Szolidaritás (CSW) szervezetének elnöke, Mervyn Thomas kijelentette: „Gratulálunk az iráni igazságszolgáltatásnak ezért a lépésért, ami az igazság és a törvényesség győzelmét jelenti”. Majd hozzátette. „Miközben nagyon örülünk ennek a csodálatos hírnek, nem feledkezhetünk meg arról, hogy száz és száz keresztény testvérünk szenved börtönökben hite miatt, igazságtalan vagy éppenséggel manipulált ítéletek következtében nem csak Iránban, hanem a világ sok más országában”.  

Beteljesült börtönlevél

Most felidézzük a börtönben is töretlen hittel Megváltó Urában bízó lelkipásztor levelét, amit ez év május elején az akasztófa árnyékából írt mindazokhoz, akik hazájában és a világ más részén imádkoztak érte:

„Kérem szeretett Testvéreimet, imádkozzanak értem, amint a szent Ige is tanácsolja. Végezetre: reménykedem abban, hogy szabadulásom is elérkezik, amint lehet, s amint azt hazám hatalommal felruházott személyei önként tudják megtenni az ő törvényeik és parancsaik szerint. Márpedig ezeknek meg kell felelniük. Legyen és maradjon Isten kegyelme és irgalma veletek most és mindörökké! Ámen. Youcef Nadarkhani”. A szabadulás elérkezett… Vele maradt Isten kegyelme és irgalma, ahogyan azt másoknak kívánta.

 

Forrás: http://bekefy.agnusradio.ro